Tovar vráťte na svoje náklady na adresu: 

(*) Olza Logistic Mike SPORT,

Súľov 46, 01352

Súľov-Hradná, Slovensko


Čas na odstúpenie: 14 dní - počíta sa od dátumu prijatia tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto vyhlásenie je možné odoslať napríklad na nasledujúcu e-mailovú adresu: sklep@mikesport.pl, poštou na adresu (*) Olza Logistic Mike SPORT, Súľov 46, 0135 Súľov-Hradná .

Pre dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od Kúpnej zmluvy. Pre dodržanie termínu stačí vrátiť Tovar pred termínom na adresu (*) Olza Logistic Mike SPORT, Súľov 46, 0135 Súľov-Hradná

(*) Upozorňujeme, že adresy s (*) doručuje externá prepravná spoločnosť, ktorá doručuje všetky vrátené položky 2–3 krát týždenne k nám do poľského Krakova. Doručenie balíka na * adresu nie je to isté ako odoslanie späť k nám. Vaše peniaze vám vrátime až po obdržaní balíka v Poľsku.

Môžete použiť nasledujúci vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

PREDPISMI

Úplné odstúpenie od zmluvy nájdete v našich predpisoch  "§ 8 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY"
VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Tento formulár by mal byť vyplnený a vrátený, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresa: Olza Logistic Mike SPORT,

spiatočná adresa: Súľov 46, 0135 Súľov-Hradná

kontaktný email: shop@mikesport.eu

Týmto informujem o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy pre nasledujúce položky:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

– Dátum uzavretia zmluvy (*)...........................  / prijatia (*)...........................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa

..............................................................

- adresa spotrebiteľa

..............................................................

- Podpis spotrebiteľa (iba ak je formulár odoslaný v papierovej podobe)

..............................................................

-Dátum:

..............................................................

(*) Vymaž ako sa hodí.


Formulár môžete poslať e-mailom na adresu shop@mikesport.pl alebo vytlačiť a priložiť k balíku.